The Last Jigsaw ต่อเติมไทย

Title : The Last Jigsaw ต่อเติมไทย
Description : รายการที่เล่าเรื่องราวผ่านสายตาชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่เมืองไทยหลายสิบปี โดยในแต่ละตอน จะพาไปพบกับเรื่องราวที่เป็นปัญหาต่าง ๆ ที่คนไทยต้องเจอ ที่ไม่ได้รับการแก้ไข จนทำให้คนไทยส่วนใหญ่เริ่มชินชากับปัญหาที่เกิดขึ้น เสมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน
Genre : TV-Show
Release : 27 ธันวาคม 2020
Channel : ThaiPBS
Director :
Casts : คริสโตเฟอร์ ไรท์