‘บริษัท วันนี้วันดี จำกัด’ ร่วมกับ ‘คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่’
จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

หวังว่าพวกเราชาว #วันนี้วันดี จะช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของเหล่านกพิราบขาวตัวน้อย
ให้โบยบินในวงการสื่อได้อย่างแข็งแรงนะ 🫶 แล้วเจอกัน!